مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی نام موسسه آموزشی تاریخ شروع و پایان معدل
دیپلم (الزامی)
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
سوابق تحصیلی

نام شركت شروع پايان عنوان شغل شهر محل كار آخرين حقوق و مزايا سابقه بيمه
سوابق پرداخت بيمه

به کدام زیان خارجی آشنایی دارید؟
نام زیان مهارت خواندن مهارت نوشتن مهارت صحبت کردن مهارت شنیدن